Profil Pejabat Struktural dan Fungsional

Eddy Wiyono, S.H., M.H.

 • NIP : 196509291990031001
 • Jabatan : Panitera Tingkat Pertama Klas II
 • Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)

Nurma Saofiane. S.H.

 • NIP : 198204192002122001
 • Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Cikarang
 • Pangkat/Golongan : Penata - III/c

Sutrisno. S.H., M.H.

 • NIP : 197205101993031006
 • Jabatan : Panitera Muda Perdata
 • Pangkat/Golongan : Pembina - IV/a

Evi Setia Permana. S.H.

 • NIP : 197403141998031002
 • Jabatan : Panitera Muda Pidana
 • Pangkat/Golongan : Penata - III/d

Dewi Trissetyawati. S.H., M.H.

 • NIP : 197710081999032004
 • Jabatan : Panitera Muda Hukum
 • Pangkat/Golongan : Penata - III/d